Ny version i august 2018

Ved den seneste opdatering af screeningsværktøjet RegnKvalitet er der gennemført følgende ændringer:

  • Henvisninger til danske love og bekendtgørelser er opdatereret, så der henvises til regler udstedt til og med juni 2018
  • Grænseværdier indeholdt i lovgivningen er ændret i RegnKvalitet til de seneste
  • Databasen er suppleret med analyseresultater fra Miljøstyrelsens overvågningsprogram for regnbetingede udløb, der er anvendt til at supplere overfladekategorierne: Lave- og høje boligområder
  • Københavns Kommune og Novafos har leveret data fra gennemførte overvågningsprogrammer for renseteknologier, hvor indløbsdata er anvendt til at supplere overfladekategorierne: Veje og tage
  • Der er tilføjet en ekstra overfladekategori: Trafikerede veje med ÅTD < 500 køretøjer
  • Referencelisten over datakilder er opdateret

Arbejdet med indsamling af data blev afsluttet i juni 2018 og RegnKvalitet indeholder herefter:

  • 16 overfladetyper
  • 30 analyseparametre
  • 5.248 analyseresultater

Alle disse data danner grundlag for beregning af vandkvalitet og stofbelastning fra sammensatte afstrømningsarealer samt screening for risikoen ved udledning eller nedsivning.
RegnKvalitet kan frit downloades og anvendes.